Secondary Suite - Permanent · Vancouver BusinessSecondary Suite - Permanent · Vancouver Business

17-147208 Francisco Martins Custodinho & Tracy L Custodinho
17-146328 Yu Chan & Lee Chan
17-147274 Tuan Duong & Ha Lu
17-147023 James F Houssian & Lauren P Gehlen
17-145937 Catherine Stephanie Duck (Catherine Duck)
17-147004 Frank F Ho & Jun Yang Ho
17-147774 (Angela Pretula)
17-197211 Satnam Minhas & Rajwinder Minhas
17-147253 0842167 BC Ltd
17-146943 (Ian MacBeath)
17-147390 (Adam Pospischil)
17-147232 Eric Anthony Mazzi (Eric Mazzi)
17-146262 Sandhu S Benga & Kamaljit Benga
17-146292 Ortensio Albanese & Laudy Albanese
17-145969 (Sau-Ip Im)
17-181199 William Pickles & Julia Allard
17-147094 Douglas Ben Chang & Marilyn Chang
17-146251 Sarwan Randhawa & Dalbir Randhawa
17-146838 Gui Hong Yang (Gui Yang)
17-146902 Goran Ostojic & Zorana Ostojic
17-146367 Guek Chwee Tan & Guek Yang Tan
17-147577 Yin Leung Lee and Sau Lee
17-147436 (Julieta Landicho)
17-146194 (Xiao Yang)
17-147765 Yan L Liang & Jin D Yang
17-146127 (Shui Cheung)
17-146618 (Janice Ebenstiner)
17-147149 Jian Chen & Kang Chen
17-147614 Lun Pun Ng & Susie Siu Eng
17-146065 Nicholas Stratidakis & Christina Stratidakis
17-146661 (Stephen Pratt)
17-147418 Rufino Suarez & Robera Suarez
17-147461 Hong Peng & Jian Chen
17-146083 Pal S Dhillon & Balwinder Dhillon
17-200665 Amarjit S Chahar & Jaswinder K Chahar
17-147018 (Jie Wu)
17-146852 Nazira B Chatur (Nazira Chatur)
17-147326 Dick K Ng and Mamie K Ng
17-146680 Jaunita Low & Cynthia Low
17-147006 John D Clark (John Clark)
17-147297 Jian Ping Zhou (Jian Zhou)
17-145958 Maria Rosa Zanatta (Maria Zanatta)
17-146002 Randhir Sandhu & Surinder K Sandhu
17-147178 Wei Y Zeng (Wei Zeng)
17-234571 Maurice Eugene Coates & Isabel M Fuentes Venegas
17-146110 Kay Pavlakis & Epaminondas Pavlakis
17-146333 (Lon Rosen)
17-146060 (Liwa Chow)
17-146363 Xu Huynh Viet Lam (Xu Lam)
17-146906 Milagros L Bencalo & James B Bencalo
17-147818 Baldish Garcha & Manjinder Garcha
17-146051 (Steven Hung)
17-146612 (Jonathan Chapman)
17-146644 Hsiao Huang & Li Chong Zhou
17-147568 Kelly Keenan & Andrew Francis
17-147102 (Kamaljit Randhawa)
17-146130 Edward J Hsu (Edward Hsu)
17-146637 Vidya Nand & Sharda Nand
17-147471 Hong Wen Shen (Hong Shen)
17-147451 Nancy Ton & Allan Ton
17-147186 Richard Ho & Susan Look
17-146779 Karen B MacDonald (Karen MacDonald)
17-147135 (Binyan Ai)
17-146063 Shui Cheung So & Polin So
17-146777 Axel Meinardus & Louise Meinardus
17-146192 Ngoc Hoang Nguyen (Ngoc Nguyen)
17-147801 Daniel Getz & Brenda Getz
17-147788 Santiago Yep & Swet Yep
17-146598 Jerry C Lui & Sharon Lui
17-147301 Lois Elaine Klassen & Carl Wiebe
17-146931 Farouk S Jiwa & Hafeez S Jiwa & Salim S Jiwa & Azmina S Jiwa
17-147486 Shu Feng Zhu & Bo Shan Xu
17-147202 Jian Rong Zhou (Jian Zhou)
17-147805 (Huinong Zuo)
17-146495 David Kwong & Marion Kwong
17-147728 James Lynch & Brigid Lynch
17-146947 (Roberta Chesick)
17-146496 Jasbir Pawa & Parkash Pawa
17-147205 Jayantha Danson Jesudason & Sivaloginy Sivagnanan
17-147647 Yee H Chan & David Wong
17-146342 Steven Young & Jane Young
17-200233 Sharnjit Sandhu & Manjit Sandhu
17-146244 (Joginder Kaur)
17-146303 (Chiu Lowe)
17-146621 Bernard Tung Lau (Bernard Lau)
17-147387 Steven Dang & Amy Dang
17-146366 (Ruza Markanovic)
17-147769 Hong Ngo & Rai Pham
17-146754 Harjinder K Sara (Harjinder Sara)
17-147524 Carmen Schanofski & Miriam Schanofski
17-146407 (Patricia Hiland)
17-147738 (Hong Ye)
17-146639 Akbar Ali Sahib (Akbar Sahib)
17-147473 Ranjit Biln & Rajinder Biln
17-147357 (Kuljeet Singh)
17-146399 (Anita Kirson)
17-157944 Aaron Chudley & Michele Alborg
17-146758 Yujian Chen & Jianziong Huang
17-147096 Andrea Nardi & Oronzo Nardi
17-146483 Thomas Tam & Adela Lee

Business Type · Vancouver Business

Business Type Business Licences
1. Office 9239 16.91%
2. Retail Dealer 3259 5.97%
3. Contractor 3084 5.65%
4. One-Family Dwelling 2795 5.12%
5. Health Services 2613 4.78%
6. Apartment House 2458 4.50%
7. Secondary Suite - Permanent 2046 3.75%
8. Restaurant Class 1 1878 3.44%
9. Ltd Service Food Establishment 1522 2.79%
10. Financial Services 1243 2.28%