Pre-1956 Dwelling · Vancouver BusinessPre-1956 Dwelling · Vancouver Business

15-112605 0.9797712564279989 · ind 0.7794850336196693 0.5604012120146316, Vancouver, BC asfxddfds, CA
18-438619 0.2571162034358049 · nis 0.180616986174711 0.7437300893885364, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124732 0.5488378233731145 · o M 0.24397204652798551 0.01227300801526104, Vancouver, BC asfxddfds, CA
17-280501 0.1359159863888435 · an 0.039036517067846395 0.5624704114743233, Vancouver, BC asfxddfds, CA
13-163570 0.6510564150764201 · her 0.5832074746333132 0.5056596822158058, Vancouver, BC asfxddfds, CA
13-163412 0.4950198861723951 · ard 0.6708010366845886 0.4626963515418548, Vancouver, BC asfxddfds, CA
14-111923 0.01018905733729625 · Cao 0.6049657460348361 0.23604807931561775, Vancouver, BC asfxddfds, CA
15-112662 0.7664373784944764 · ant 0.1928052289344419 0.2537712364027009, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124801 0.8871469682894153 · ya 0.2598825742116967 0.6560871495456315, Vancouver, BC asfxddfds, CA
15-112625 0.824715720326375 · ld 0.7626007625484846 0.8357763447200659, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-114166 0.674804795230557 · ink 0.6540160399433375 0.41197588705641763, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124898 0.8206821557327008 · Y T 0.6100847922359451 0.2731564326893132, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-222789 0.10353645133183939 · sto 0.986012999886659 0.559643287732865, Vancouver, BC asfxddfds, CA
18-648593 0.25772389048498484 · Zho 0.1678383147044464 0.78510453904523, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124939 0.779318008366337 · 517 0.3516954941225196 0.8415035901977714, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124780 0.4557120888081492 · ld 0.6705055820480972 0.2670437286300992, Vancouver, BC asfxddfds, CA
17-111220 0.9024642760888341 · yl 0.8209394959927905 0.04950292319944401, Vancouver, BC asfxddfds, CA
17-111156 0.40702830199806794 · Cao 0.09270079628815948 0.7570391518595062, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124773 0.9625976672047727 · Hol 0.4751551612048924 0.3875228831428316, Vancouver, BC asfxddfds, CA
16-111930 0.31529192469575623 · an 0.48896109544575317 0.10957636787516659, Vancouver, BC asfxddfds, CA
13-163556 0.09550813035621133 · on 0.6168391822062798 0.6270231358958623, Vancouver, BC asfxddfds, CA
16-111845 0.8559668165221501 · id 0.4217081316017621 0.014709718539109191, Vancouver, BC asfxddfds, CA
13-163579 0.44539734297003347 · eev 0.8803363282981667 0.5859777606893124, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124937 0.9003455814908683 · 517 0.12628180266011674 0.12288253020763633, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124815 0.9666050122739794 · ard 0.9110160720637218 0.09997687591237657, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-114183 0.3982295332460008 · Cha 0.8831146432860891 0.34180376710538174, Vancouver, BC asfxddfds, CA
13-163527 0.8344956821151969 · Mc 0.8264534816392264 0.6931179963919502, Vancouver, BC asfxddfds, CA
14-111868 0.27950854159845834 · De 0.7424531064391631 0.1701834194084475, Vancouver, BC asfxddfds, CA
15-112667 0.5538140000345316 · Kl 0.9664356149420474 0.8697631860801607, Vancouver, BC asfxddfds, CA
15-112639 0.8810346572483281 · er 0.09914484629327883 0.10773877809544911, Vancouver, BC asfxddfds, CA
18-569368 0.8206617374165559 · Bao 0.38131827151525605 0.9593539032706562, Vancouver, BC asfxddfds, CA
16-111805 0.4414985342337736 · esi 0.9325000214693137 0.4099926374945721, Vancouver, BC asfxddfds, CA
14-111845 0.240885879137447 · Ki 0.9111986718244838 0.4708334109474285, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124789 0.815850063055614 · sh 0.2343806682474731 0.376108341269296, Vancouver, BC asfxddfds, CA
14-111828 0.37506938667508716 · Nun 0.5901077339333554 0.10502376230901457, Vancouver, BC asfxddfds, CA
17-111107 0.3993985479691984 · 63 0.009215096951662654 0.9693474797246489, Vancouver, BC asfxddfds, CA
15-112629 0.8618365543539045 · ha 0.07728596504524905 0.0773249073674203, Vancouver, BC asfxddfds, CA
16-111873 0.9322214824447609 · via 0.8776466668375271 0.028167442444867866, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-114234 0.09497391813897893 · Sad 0.23916423715573198 0.7573769099613437, Vancouver, BC asfxddfds, CA
15-112603 0.22071148475698335 · ael 0.6447669208466699 0.1692566919785521, Vancouver, BC asfxddfds, CA
14-111937 0.521413854808932 · na 0.049463754565886926 0.4586780410806444, Vancouver, BC asfxddfds, CA
13-163406 0.6225554464594978 · tte 0.361211134457226 0.029143859659455585, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124745 0.40691295024651375 · nar 0.2247327279529839 0.3603665981072621, Vancouver, BC asfxddfds, CA
14-111973 0.6734742435379645 · Wo 0.8938870065788618 0.6857102286868824, Vancouver, BC asfxddfds, CA
13-163542 0.31812608923588515 · a S 0.3445914884513165 0.5568560115591213, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-114198 0.6821802665313522 · g L 0.7965588279036422 0.021224879679479523, Vancouver, BC asfxddfds, CA
13-163569 0.8401774306224449 · Wo 0.01477513184284338 0.1565617883173393, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-114147 0.31111808895237564 · ric 0.8282167323196463 0.0709402785365845, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124788 0.9690676489556839 · l L 0.8633588420817245 0.2552617492668906, Vancouver, BC asfxddfds, CA
17-111098 0.7198413216693712 · n H 0.4686644426255156 0.1932133112039541, Vancouver, BC asfxddfds, CA
17-111180 0.3575639662868939 · lym 0.6248592470072761 0.913242121146286, Vancouver, BC asfxddfds, CA
15-112655 0.6121168263369396 · er 0.0801133486257059 0.8202441165412255, Vancouver, BC asfxddfds, CA
17-111125 0.2293670235475218 · st 0.48695221309266257 0.6859785091932663, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124832 0.5237744325062021 · sto 0.4788642967854294 0.18227930290836775, Vancouver, BC asfxddfds, CA
18-438652 0.19975542016304604 · ind 0.587654240976697 0.23581440861878397, Vancouver, BC asfxddfds, CA
16-111824 0.5453880415720753 · De 0.8010544206956909 0.32377697650694937, Vancouver, BC asfxddfds, CA
14-111990 0.3214477629600538 · sto 0.4286212571231846 0.3213750741643599, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124930 0.26511890838399427 · 517 0.7376098090201708 0.11276514559310409, Vancouver, BC asfxddfds, CA
17-111149 0.7064973662667883 · rt 0.16001848425717882 0.05243140929605012, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124869 0.46574939178838337 · ley 0.17108000737715512 0.8155069675440965, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-265234 0.9950584731950037 · in 0.17569750470639905 0.44819988258946675, Vancouver, BC asfxddfds, CA
14-111877 0.14772580391515586 · n W 0.2800695079193167 0.8984205265514744, Vancouver, BC asfxddfds, CA
16-111900 0.0429822225523947 · lym 0.9753212611892459 0.2889473599278809, Vancouver, BC asfxddfds, CA
17-111126 0.5547145181845078 · n V 0.8502061104869527 0.22295429019532567, Vancouver, BC asfxddfds, CA
13-163486 0.01650871803658895 · rew 0.08638589650987265 0.8233859313869718, Vancouver, BC asfxddfds, CA
18-438692 0.902013529932139 · Wa 0.45922017512770386 0.13240715501122843, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-325476 0.3018885909597283 · c 5 0.04419244364294451 0.376865654603453, Vancouver, BC asfxddfds, CA
18-438684 0.5705404827096876 · g L 0.13490605087476415 0.4479842916577908, Vancouver, BC asfxddfds, CA
16-111879 0.12216963257842663 · er 0.9356130929064127 0.8040089149065399, Vancouver, BC asfxddfds, CA
14-111847 0.7450470381835914 · C S 0.6315094480584463 0.8307068774762627, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124899 0.3174649750045174 · ron 0.1613429935289016 0.10329592516952746, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124881 0.6050122330011913 · Sad 0.5266911168831317 0.44498784509020656, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124870 0.20607912187099375 · it 0.4246507244414191 0.7564434667643565, Vancouver, BC asfxddfds, CA
16-111871 0.7911597432486338 · y P 0.3813113564451331 0.8118646776414148, Vancouver, BC asfxddfds, CA
15-112628 0.016343963347695733 · la 0.7047345933548497 0.9675160674075746, Vancouver, BC asfxddfds, CA
16-111902 0.46972785468187916 · o A 0.9292399128239973 0.5609195656710486, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-114101 0.2678228526076515 · 63 0.4966983874297686 0.8490191314825967, Vancouver, BC asfxddfds, CA
14-111871 0.3853462956709287 · Fon 0.03451512570913427 0.8231861319608857, Vancouver, BC asfxddfds, CA
13-163567 0.7340399052333458 · S 0.7162962301786022 0.5213108663645675, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124834 0.011916835803461109 · n J 0.06839611015133197 0.8543958792969546, Vancouver, BC asfxddfds, CA
13-163424 0.14243491938564454 · Po 0.9520517996997123 0.8560192285627306, Vancouver, BC asfxddfds, CA
15-112644 0.48836152859810883 · ron 0.9152744644463756 0.6959842803850623, Vancouver, BC asfxddfds, CA
18-438581 0.7671904077447862 · s M 0.0421899063905607 0.7093823502858936, Vancouver, BC asfxddfds, CA
14-111870 0.9814001703461633 · xan 0.10375258708722199 0.5957431212027959, Vancouver, BC asfxddfds, CA
13-163439 0.31176213762887023 · nne 0.04833067306161921 0.41381869969313845, Vancouver, BC asfxddfds, CA
16-111870 0.3814501523798799 · ert 0.7340394786876062 0.7051323565702255, Vancouver, BC asfxddfds, CA
13-163506 0.24071199748731403 · ron 0.24828684818771374 0.45869947360707397, Vancouver, BC asfxddfds, CA
15-112563 0.9520612963960146 · o M 0.2717742065636201 0.9449838930228575, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124802 0.10515699266005027 · Te 0.7848745219268599 0.17116142825331673, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124828 0.7386963048378903 · Wo 0.8655559223755783 0.09681378779636117, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124760 0.004325564023410495 · Fon 0.5485979416860248 0.375834025792623, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-227956 0.9058101632686426 · 871 0.9556977012713418 0.6619577432628327, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-114115 0.6987294374953298 · la 0.23199763356894035 0.797654317503473, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-114179 0.49486939003213254 · ife 0.7282842870133782 0.2894941198541728, Vancouver, BC asfxddfds, CA
16-111841 0.5553050064996863 · m S 0.1196668130528804 0.4175246240734352, Vancouver, BC asfxddfds, CA
17-286760 0.3063470854483052 · k L 0.09382630148327566 0.25025655352534404, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-114207 0.3297446484954512 · an 0.7532815865737215 0.38887851348973673, Vancouver, BC asfxddfds, CA
17-111115 0.18358759133479333 · ael 0.19570772368061146 0.33081481636577736, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-114160 0.7934934075861176 · tru 0.31759528845324675 0.014681203304493058, Vancouver, BC asfxddfds, CA
18-438564 0.27888050142571374 · Po 0.776215949818693 0.06575468840613466, Vancouver, BC asfxddfds, CA

Business Type · Vancouver Business

Business Type Business Licences
1. Office 12632 15.35%
2. Contractor 5107 6.21%
3. Short-Term Rental 4703 5.72%
4. Retail Dealer 4391 5.34%
5. Health Services 3568 4.34%
6. One-Family Dwelling 3565 4.33%
7. Apartment House Strata 3052 3.71%
8. Apartment House 2736 3.33%
9. Secondary Suite - Permanent 2681 3.26%
10. Restaurant Class 1 2505 3.04%