Pre-1956 Dwelling · Vancouver BusinessPre-1956 Dwelling · Vancouver Business

18-438617 0.7690547534907747 · l L 0.01118158270714952 0.8117290500660698, Vancouver, BC asfxddfds, CA
14-111921 0.3515019317637216 · rt 0.9147153905729907 0.01336351783328086, Vancouver, BC asfxddfds, CA
15-112656 0.6526562186448427 · jin 0.825990398252374 0.7853099292007367, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-168837 0.8030429843841521 · n W 0.8983747371457282 0.3200907412172209, Vancouver, BC asfxddfds, CA
17-111105 0.06320289248898894 · l N 0.5061462097858509 0.797575863821037, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-155226 0.5090307067232492 · nyu 0.0783594446986536 0.3100752302539304, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124751 0.6160091465488161 · P 0.43536902539000755 0.773938687307703, Vancouver, BC asfxddfds, CA
13-163424 0.14243491938564454 · Po 0.9520517996997123 0.8560192285627306, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-246988 0.09217857857437672 · hen 0.04062380645482224 0.33902150424106187, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-114236 0.20873964597353678 · l B 0.7590143985664606 0.7666550649019471, Vancouver, BC asfxddfds, CA
16-111868 0.9157353350107887 · ron 0.8274758717301077 0.09624909059726548, Vancouver, BC asfxddfds, CA
17-111132 0.00461770594550083 · vat 0.07395476295981068 0.801224271581717, Vancouver, BC asfxddfds, CA
14-111933 0.20969819297054615 · s G 0.2311997015319762 0.35489189099044716, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124781 0.03928088214181446 · rew 0.9680824074596934 0.29215721906363706, Vancouver, BC asfxddfds, CA
16-111849 0.008391163319713589 · s J 0.0866572438614976 0.7819841157477201, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124939 0.779318008366337 · 517 0.3516954941225196 0.8415035901977714, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-179562 0.9374783522798478 · it 0.6643303657549716 0.6944006948679692, Vancouver, BC asfxddfds, CA
16-204590 0.7626585399384225 · 313 0.8687831897929155 0.20694316104701083, Vancouver, BC asfxddfds, CA
18-438586 0.6204645136561846 · col 0.29722940204407033 0.21063439288235677, Vancouver, BC asfxddfds, CA
16-111802 0.2685491854963351 · K 0.3846035593977231 0.1889352800221511, Vancouver, BC asfxddfds, CA
16-111900 0.0429822225523947 · lym 0.9753212611892459 0.2889473599278809, Vancouver, BC asfxddfds, CA
18-438606 0.6547091981905598 · ld 0.12328453466602092 0.9036924176883813, Vancouver, BC asfxddfds, CA
16-111839 0.7386579315538127 · st 0.09039796990379502 0.4220957787913231, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124847 0.31190549331894657 · Ho 0.814101590601822 0.11722272552291185, Vancouver, BC asfxddfds, CA
18-438682 0.9087482559576149 · Li 0.3948684394311797 0.35913599222818016, Vancouver, BC asfxddfds, CA
18-438694 0.26600794332661476 · an 0.08067414917114578 0.0880172998532814, Vancouver, BC asfxddfds, CA
13-163520 0.6192850299359159 · jin 0.8028139237340669 0.6879834092110241, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124796 0.022098694017248875 · y P 0.4564864248563409 0.7410342262508667, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-114177 0.2066121093990394 · hol 0.5649409271450163 0.3382377962937931, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124746 0.10924259210866186 · s C 0.8697601508998872 0.9369325385772926, Vancouver, BC asfxddfds, CA
18-438594 0.5273269186982205 · or 0.13375178736983964 0.23537926211522822, Vancouver, BC asfxddfds, CA
14-111826 0.04854504023543097 · iel 0.15435771565358872 0.7796520849500337, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-247482 0.41049278565728364 · ind 0.23209705132255057 0.35617280505241156, Vancouver, BC asfxddfds, CA
17-185689 0.5063198232150822 · g L 0.6840743084289825 0.4793762215221079, Vancouver, BC asfxddfds, CA
15-112674 0.6368705636233749 · ia 0.4801519079880341 0.7438971248864169, Vancouver, BC asfxddfds, CA
15-112654 0.8557677537722213 · i L 0.44978516125100215 0.9294833158417449, Vancouver, BC asfxddfds, CA
17-111141 0.6166610071590738 · ard 0.29601985150577487 0.1952455120116896, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124772 0.28273092236624187 · m S 0.3438760669379272 0.3820264417510726, Vancouver, BC asfxddfds, CA
14-111885 0.10898903953748666 · m S 0.8379217850397543 0.031179873301815125, Vancouver, BC asfxddfds, CA
14-111958 0.9478388027733553 · rey 0.38036234991658696 0.5981069948506607, Vancouver, BC asfxddfds, CA
18-438668 0.5051814098890698 · sto 0.76941734624041 0.2176550414577639, Vancouver, BC asfxddfds, CA
18-438641 0.8399249686300055 · Kl 0.5960192462392331 0.4115671351659737, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124764 0.16043468859087182 · ind 0.4833345827491345 0.35216972544060066, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124733 0.03743901014089492 · an 0.4148516006906066 0.9426402793662998, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124849 0.42206958534388767 · Yu 0.12960118626207223 0.7215443986668665, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124813 0.35410234923856554 · C 0.5951989689797154 0.9849148699873266, Vancouver, BC asfxddfds, CA
15-112624 0.6342043891867664 · s J 0.5440252121016618 0.5389463403624914, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-114113 0.17892233298991092 · n W 0.9136195917740647 0.15375292036100563, Vancouver, BC asfxddfds, CA
18-438580 0.5658029053041739 · ren 0.8936982796468756 0.14791971831388745, Vancouver, BC asfxddfds, CA
13-163461 0.8545753442259276 · ind 0.5319152395538196 0.677131033201824, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-114082 0.4069086913083761 · ce 0.3516116508763392 0.9797085346465079, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124905 0.6992093675762502 · 871 0.903735726982109 0.784839687668569, Vancouver, BC asfxddfds, CA
13-163513 0.29196020987998716 · Cao 0.2961918900685309 0.5712254099279879, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-233747 0.7244865314331712 · y S 0.4306263592379413 0.3305536101856768, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124912 0.11502984363122828 · r S 0.6079629888832224 0.7512602822401191, Vancouver, BC asfxddfds, CA
13-163456 0.6819651868957702 · xan 0.7210074204215849 0.24680370394774126, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124791 0.03663274649217049 · rt 0.4329915479132827 0.8841891194546494, Vancouver, BC asfxddfds, CA
18-438654 0.6340580495391581 · rey 0.966066710619318 0.27209014657148173, Vancouver, BC asfxddfds, CA
18-438558 0.41029690803056296 · it 0.8977358433396889 0.3582770408673929, Vancouver, BC asfxddfds, CA
16-111927 0.7090256155552581 · da 0.035146878133664725 0.4396874741089414, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-191753 0.3498209066221685 · 893 0.2192676358104382 0.09130165641317298, Vancouver, BC asfxddfds, CA
13-163546 0.5060266326237718 · ran 0.7777879757599793 0.19676926657256602, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124787 0.8382457716746682 · nio 0.3429434796263869 0.1623984502278254, Vancouver, BC asfxddfds, CA
16-111824 0.5453880415720753 · De 0.8010544206956909 0.32377697650694937, Vancouver, BC asfxddfds, CA
13-163444 0.9830161081468837 · La 0.41983377972602265 0.6555792322899953, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124819 0.6513860920922702 · ke 0.7833034524538587 0.9070201338334196, Vancouver, BC asfxddfds, CA
13-163422 0.9563903221454382 · ohn 0.7759857073202596 0.45399451950005676, Vancouver, BC asfxddfds, CA
14-111833 0.5826635226445864 · eni 0.2723814251575446 0.09617336848394328, Vancouver, BC asfxddfds, CA
16-312110 0.43878531217461947 · lin 0.5072670294970898 0.6721255031154728, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-114182 0.15970830354812396 · s V 0.3753645479449672 0.6724479046393632, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-281539 0.8688501369849314 · net 0.7952073968902299 0.9586285249876124, Vancouver, BC asfxddfds, CA
13-163409 0.8307390723663746 · man 0.29791168896286907 0.2599603256769109, Vancouver, BC asfxddfds, CA
16-111883 0.8889539222130123 · vor 0.7618700114655029 0.15915960740219764, Vancouver, BC asfxddfds, CA
16-111846 0.8538564870635573 · ie 0.9669354445924381 0.36847613227411746, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-114126 0.9737744061032072 · red 0.10803007437664092 0.5447818381197581, Vancouver, BC asfxddfds, CA
17-111185 0.21083630361672145 · ke 0.980806228686875 0.11176286275662749, Vancouver, BC asfxddfds, CA
13-163556 0.09550813035621133 · on 0.6168391822062798 0.6270231358958623, Vancouver, BC asfxddfds, CA
17-111158 0.6284391569238521 · hha 0.5268631144676945 0.5616064719498218, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-114145 0.193442245194169 · rt 0.12842525646875172 0.5819354872982349, Vancouver, BC asfxddfds, CA
14-111929 0.5753464136043065 · jin 0.6781440448743702 0.8422999641320668, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124893 0.5745736188949772 · it 0.7408807545349754 0.6502258616036045, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124931 0.06534739403552133 · in 0.661385569406101 0.34258029269294843, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124762 0.8747764275174369 · ael 0.6806286663567914 0.3319961692504549, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-268529 0.9991470314554377 · Che 0.06442591274569362 0.8024574497737526, Vancouver, BC asfxddfds, CA
16-111857 0.3559530147872428 · ard 0.6063772175520447 0.9606334520137249, Vancouver, BC asfxddfds, CA
14-111886 0.15938377395214864 · Hol 0.5418234528431888 0.171448541964822, Vancouver, BC asfxddfds, CA
16-111796 0.7741371456292804 · Jo 0.1797648148422733 0.331391314353227, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124757 0.4497252380938504 · De 0.8896904987187036 0.5795547250467862, Vancouver, BC asfxddfds, CA
17-111190 0.4140980266165901 · an 0.009184510455638647 0.042936632449679664, Vancouver, BC asfxddfds, CA
17-111135 0.5576685700171334 · ld 0.992268270805728 0.8115380684021284, Vancouver, BC asfxddfds, CA
15-112711 0.9364197346721028 · n P 0.5877985773494454 0.918702972045823, Vancouver, BC asfxddfds, CA
20-124852 Gu 0.4429488381770894 · Ca 0.5256243194692063 0.6378712632114731, Vancouver, BC asfxddfds, CA
15-112684 0.8548610330138924 · o P 0.10559364790617828 0.9575242520845721, Vancouver, BC asfxddfds, CA
16-111850 0.07778328105600857 · ld 0.8847471195131048 0.7346750774743734, Vancouver, BC asfxddfds, CA
17-204687 0.48624878701404556 · hma 0.018136919492983183 0.3768332073249232, Vancouver, BC asfxddfds, CA
13-163480 0.42388318611670583 · red 0.26515868051458025 0.3239399197734333, Vancouver, BC asfxddfds, CA
18-438611 0.045828088229362005 · lia 0.9508119560320042 0.37670460378444254, Vancouver, BC asfxddfds, CA
17-111174 0.10336995413840744 · & 0.6781683514622676 0.4823447470388792, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-114084 0.5030949027306353 · ohn 0.8597497370650524 0.9362253331916642, Vancouver, BC asfxddfds, CA
19-114230 0.46125415196759084 · een 0.9588982555632464 0.4295760238818601, Vancouver, BC asfxddfds, CA

Business Type · Vancouver Business

Business Type Business Licences
1. Office 12632 15.35%
2. Contractor 5107 6.21%
3. Short-Term Rental 4703 5.72%
4. Retail Dealer 4391 5.34%
5. Health Services 3568 4.34%
6. One-Family Dwelling 3565 4.33%
7. Apartment House Strata 3052 3.71%
8. Apartment House 2736 3.33%
9. Secondary Suite - Permanent 2681 3.26%
10. Restaurant Class 1 2505 3.04%