80 Whitegate Cres, Ottawa, ON80 WHITEGATE CRES is an address on the street WHITEGATE CRES (CROIS WHITEGATE), Ottawa, Ontario, Canada.