52 Stonepath Cres, Ottawa, ON52 STONEPATH CRES is an address on the street STONEPATH CRES (CROIS STONEPATH), Ottawa, Ontario, Canada.