Kisiko Awasis Kiskinahamawin
Box 33, Robb, AB T0E1X0


Kisiko Awasis Kiskinahamawin is school located in Alberta. The address is Box 33, Robb, AB T0E1X0. The phone number is (403) 355-4076.


Kisiko Awasis Kiskinahamawin · Box 33, Robb, AB T0E1X0

School Code 1361
School Name Kisiko Awasis Kiskinahamawin
Address Box 33
Robb
AB T0E1X0
Phone (403) 355-4076
Program Taught
Authority Name Edmonton Catholic Separate School District No. 7